Email: polo.gabriel@azet.sk

Kontakt: +421 908 401 937

Poskytované služby

Tvorba meracích protokolov

  • Meracie protokoly robíme aj externe na dodané produkty v počte vzoriek podľa vaších požiadaviek
  • Po dokončení merania vám vystavený protokol pošleme spolu z meranými vzorkami
  • Merací protokol bude verifikovaný pečiatkou spoločnosti a podpísaný meracím technikom spoločnosti
  • Tento protokol sa následne bude môcť použiť ako pomocný dokument pri technickej príprave výroby, paralelného overenia výrobku pre Vaše QC/QA oddelenia, ale aj ako verifikačný dokument pre Vašich zákazníkov

Konzultácie a poradenstvo

  • Ponúkame služby konzultanta pre interné aj externé audity
  • Dodávateľské a subdodávateľské kontroly kvality na základe procesných postupov pre výrobné aj nevýrobné organizácie
  • V praxi to znamená poskytovanie služieb od poradenstva, plánovania vykonania kontrolnej a koordinačnej činnosti počas kontroly, cez aktívnu evidenciu a spracovanie dát k vytvoreniu kvalitatívnych a kvantifikovaných analýz až po vyhodnotenie výsledkov ako aj pomoc pri konzultáciách ako aj návrhoch zlepšovacích resp. inovačných opatrení v súlade s medzinárodnými a internými požiadavkami

Verifikácia, overenie a označenie meracích pomôcok

  • overenie a označenie meracích pomôcok s vystavením protokolu kontrolovaných parametrov v súlade s požadovanýmiinformáciami a doplňujúcimi požiadavkami ako aj potvrdenou deklaráciou k verifikovaným meracím pomôckam, prístrojom a nástrojom
O nás

Podpora kvality a systém monitorovania

Qsms.sk

Naše služby: