Pre zlepšenie naších služieb používame cookies.

AKCIA 2021 - každý zákazník pri využití služieb spoločnosťou Quality Support & Monitoring Services, s.r.o. získa na úvod spolupráce aj malý darček a zľavu 20% z hodnoty každej ďalšej realizovanej spolupráce v roku 2021.

Poskytované služby

Dokumentácia

 • OK

  Kontrola kvality výrobkov,

 • OK

  služieb,

 • OK

  procesov

Edukácia

 • OK

  Tvorba prezentácii,

 • OK

  analýza procesov,

 • OK

  nástrojov

Normalizácia

 • OK

  Overovanie plnenia požiadaviek,

 • OK

  služieb,

 • OK

  produktov

Tvorba meracích protokolov

 • OK

  Meracie protokoly robíme aj externe na dodané produkty v počte vzoriek podľa vaších požiadaviek

 • OK

  Po dokončení merania vám vystavený protokol pošleme spolu z meranými vzorkami

 • OK

  Merací protokol bude verifikovaný pečiatkou spoločnosti a podpísaný meracím technikom spoločnosti

 • OK

  Tento protokol sa následne bude môcť použiť ako pomocný dokument pri technickej príprave výroby, paralelného overenia výrobku vašeho QC/QA oddelenia, ale aj ako verifikačný dokument pre vašeho zákazníka

Konzultácie a poradenstvo

 • OK

  Ponúkame služby konzultanta pre interné aj externé audity

 • OK

  Dodávateľské a subdodávateľské kontroly kvality na základe procesných postupov pre výrobné aj nevýrobné organizácie

 • OK

  V praxi to znamená poskytovanie služieb od poradenstva, plánovania vykonania kontrolnej a koordinačnej činnosti počas kontroly, cez aktívnu evidenciu a spracovanie dát k vytvoreniu kvalitatívnych a kvantifikovaných analýz až po vyhodnotenie výsledkov ako aj pomoc pri konzultáciách ako aj návrhoch zlepšovacích resp. inovačných opatrení v súlade s medzinárodnými a internými požiadavkami

Sme dôveryhodná firma

certifikat
 • OK

  Certifikát Dôveryhodná Firma je priznaný firmám, ktoré sa môžu pochváliť tým, že nemajú negatívne ohlasy od svojich klientov a obchodných partnerov. (Klikni pre zväčšenie)

 • OK

  Spoločnosť Quality Support & Monitoring Services s.r.o. sa tiež stala členom Slovenskej Spoločnosti pre Kvalitu (SSK).

O spoločnosti

Vízia posledných rokov stále sa zvyšujúcich kritérií v oblasti spoľahlivosti a systémov manažérstva kvality ako aj k nim prislúchajúcich, zvyšujúcich sa nárokov na plnenie požiadaviek zákazníkov a ich dodávateľov neustále apeluje, globálne postupne implementuje neustále sa zvyšujúce požiadavky na procesy podpory a monitorovania systémov manažérstva kvality. Smerovanie všetkých organizácii v súlade tejto filozofie v jednotlivých odvetviach výrobného ako aj nevýrobného charakteru v celom národnom aj medzinárodnom hospodárstve je súborom stále sa zvyšujúcich požiadaviek na produkty a služby. Týmto sa postupne vyžaduje plnenie požiadaviek vo všetkých oblastiach hospodárstva pre splnenie zvyšujúcich sa očakávaní zákazníkov, posilňovania konkurencieschopnosti a trvalého poskytovania kvalitných, konkurencieschopných produktov ako aj ...

qsms-činnosť meracie nastroje

Cenová ponuka

Keďže každá organizácia má iné zameranie, disponuje inými procesnými postupmi a internými resp. medzinárodnými požiadavkami, veľmi radi vypracujeme v prípade vášho záujmu bezplatnú individuálnu cenovú ponuku na základe vašej požiadavky, zadania ako aj vzájomnej dohody.

Kontakt

 • Obchodné meno
 • Quality Support & Monitoring Services, s.r.o.
 • Rázusová 12
 • 949 01 Nitra
 • IČO: 53 106 792
 • DIČ: 2121264222
 • Doručovacia adresa
 • Dlhá 17
 • 946 51 Nesvady
 • Telefonický kontakt
 • +421 908 401 937
 • E-mailový kontakt
 • info@qsms.online

Napíšte nám