Email: polo.gabriel@azet.sk

Kontakt: +421 908 401 937

Main

– tvorba meracích protokolov
– vystavenie verifikačného dokumentu
– vykonanie kontroly kvality
– vykonanie dokumentácie a procesov pred zákazníckym auditom v súlade s normami iso, en a ďalšou normalizáciou

Normalizácia

Služby v oblasti normalizácie

– OVEROVANIE PLNENIA POŽIADAVIEK
– VYDÁVANIE DLHODOBÝCH POŽIADAVIEK (MATERIÁLOVÉ. DODÁVATEĽSKÉ, ATĎ)

Edukácia

Služby v oblasti edukácie

– tvorba prezentácii
– analýza a školenia procesov
– implementácia zlepšovacích nástrojov

Dokumentácia

Služby v oblasti dokumentácie

– kontrola kvality produktov
– kontrola kvality služieb
– kontrola kvality procesov

previous arrow
next arrow

Poskytované služby

Tvorba meracích protokolov

 • Meracie protokoly robíme aj externe na dodané produkty v počte vzoriek podľa vaších požiadaviek
 • Po dokončení merania vám vystavený protokol pošleme spolu z meranými vzorkami
 • Merací protokol bude verifikovaný pečiatkou spoločnosti a podpísaný meracím technikom spoločnosti
 • Tento protokol sa následne bude môcť použiť ako pomocný dokument pri technickej príprave výroby, paralelného overenia výrobku pre Vaše QC/QA oddelenia, ale aj ako verifikačný dokument pre Vašich zákazníkov

Konzultácie a poradenstvo

 • Ponúkame služby konzultanta pre interné aj externé audity
 • Dodávateľské a subdodávateľské kontroly kvality na základe procesných postupov pre výrobné aj nevýrobné organizácie
 • V praxi to znamená poskytovanie služieb od poradenstva, plánovania vykonania kontrolnej a koordinačnej činnosti počas kontroly, cez aktívnu evidenciu a spracovanie dát k vytvoreniu kvalitatívnych a kvantifikovaných analýz až po vyhodnotenie výsledkov ako aj pomoc pri konzultáciách ako aj návrhoch zlepšovacích resp. inovačných opatrení v súlade s medzinárodnými a internými požiadavkami

Verifikácia, overenie a označenie meracích pomôcok

 • overenie a označenie meracích pomôcok s vystavením protokolu kontrolovaných parametrov v súlade s požadovanými informáciami a doplňujúcimi požiadavkami ako aj potvrdenou deklaráciou k verifikovaným meracím pomôckam, prístrojom a nástrojom

Komplexné a profesionálne služby

 • Služby v oblasti odpadového hospodárstva
 • Environmentálneho manažmentu
 • Kompletný manažment v oblasti BOZP
O nás

Podpora kvality a systém monitorovania

Qsms.sk

Naše služby: