Email: polo.gabriel@azet.sk

Kontakt: +421 908 401 937

Main

– tvorba meracích protokolov
– vystavenie verifikačného dokumentu
– vykonanie kontroly kvality
– vykonanie dokumentácie a procesov pred zákazníckym auditom v súlade s normami iso, en a ďalšou normalizáciou

Normalizácia

Služby v oblasti normalizácie

– OVEROVANIE PLNENIA POŽIADAVIEK
– VYDÁVANIE DLHODOBÝCH POŽIADAVIEK (MATERIÁLOVÉ. DODÁVATEĽSKÉ, ATĎ)

Edukácia

Služby v oblasti edukácie

– tvorba prezentácii
– analýza a školenia procesov
– implementácia zlepšovacích nástrojov

Dokumentácia

Služby v oblasti dokumentácie

– kontrola kvality produktov
– kontrola kvality služieb
– kontrola kvality procesov

previous arrow
next arrow
O nás

Podpora kvality a systém monitorovania

Vízia posledných rokov stále sa zvyšujúcich kritérií v oblasti spoľahlivosti a systémov manažérstva kvality ako aj k nim prislúchajúcich, zvyšujúcich sa nárokov na plnenie požiadaviek zákazníkov a ich dodávateľov neustále apeluje, globálne postupne implementuje neustále sa zvyšujúce požiadavky na procesy podpory a monitorovania systémov manažérstva kvality. Smerovanie všetkých organizácii v súlade tejto filozofie v jednotlivých odvetviach výrobného ako aj nevýrobného charakteru v celom národnom aj medzinárodnom hospodárstve je súborom stále sa zvyšujúcich požiadaviek na produkty a služby.

Týmto sa postupne vyžaduje plnenie požiadaviek vo všetkých oblastiach hospodárstva pre splnenie zvyšujúcich sa očakávaní zákazníkov, posilňovania konkurencieschopnosti a trvalého poskytovania kvalitných, konkurencieschopných produktov ako aj služieb v súlade s neustále sa opakujúcim cyklom zlepšovania PDCA (plánovania – vykonania – kontroly – zavedenia). Organizácia Quality Support & Monitoring Services, s.r.o. aplikuje všetky postupy v súlade s uvedenou víziou a súčasnými požiadavkami na systémy integrovaného manažérstva v organizáciách pri poskytovaní služieb k maximálnej spokojnosti zákazníkov plnením ich všetkých požiadaviek.

Sme dôveryhodná firma GOLD

Certifikát dôveryhodná firma GOLD je priznaný firmám, ktoré sa môžu pochvaliť tým, že nemajú negatívne ohlasy od svojich klientov a obchodných partnerov.

Spoločnosť Quality Support & Monitoring Services s.r.o. sa tiež stala členom Slovenskej Spoločnosti pre kvalitu (SSK)

Naše služby: